Badania termowizyjne instalacji elektrycznej


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej można wykonać w różnych obiektach. Wiele instalacji warunkuje prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych, firm lub przedsiębiorstw. Badania są istotne w przemyśle, aby zachować ciągłość produkcji.

Sprzęt
Kamera termowizyjna ma możliwość zaobserwowania skutków płynącego prądu. Przy pomocy odpowiedniego sprzętu można ustalić stan instalacji. Założenia konstrukcyjne określają jakie obciążenie może mieć instalacja. Za pomocą badań można sprawdzić, czy kable nie są popękane. Nieprawidłowe podłączenie, niedokręcenie lub poluzowanie przewodu generuje duży opór, co oznacza jego nagrzewanie. Niestety często dochodzi do przeciążeń lub przegrzewania, co może prowadzić do katastrofy. Instalacja może również posiadać usterki, które mogą stanowić przyczynę awarii.

Badania

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są pomocne w sprawdzeniu stanu ogólnego oraz w wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości. Badanie instalacji powinno być przeprowadzone przez fachowca, który potrafi dokonać interpretacji termogramów. Specjalista posługuje się profesjonalnym sprzętem, dzięki któremu jest możliwe rozpoznanie i lokalizacja zarejestrowanych usterek lub nieprawidłowości. Termowizja przeprowadzana jest przy normalnym obciążeniu badanej instalacji. Temperatura urządzeń lub elementów instalacji elektrycznej nie powinna być wyższa od dopuszczalnej.

Najczęściej bada się tablice mieszkaniowe, czyli skrzynki z bezpiecznikami, stacje zasilające, rozdzielnice niskiego napięcia, szafy sterujące, centrale klimatyzacyjne, napędy, transformatory, czy układy chłodzące. Praca z urządzeniami pod napięciem wymaga precyzji i specjalisty.

Raporty z badań powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje o obiekcie, ponieważ na ich podstawie można zlecić naprawę. Znalezienie błędów pozwala ustalić wyeliminowanie usterek instalacji elektrycznej, co zmniejsza możliwość wystąpienia awarii. Wszelkie badania są wykonywane, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ nawet najmniejsza usterka elektryczna może doprowadzić do pożaru obiektu.

Więcej: https://termoprofit.pl/