Badania termowizyjne urządzeń


Badania termowizyjne urządzeń są doskonałą metodą diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych. Metoda ta wykorzystywana jest przy wszelkich działaniach związanych z energią elektryczną, a głównie z jej przesyłem, rozdziałem oraz odbiorem. Niespodziewana awaria urządzenia elektroenergetycznego wiąże się ze znacznymi kosztami, a także może stwarzać istotne zagrożenie dla pracowników.

Badanie termowizyjne to metoda pomiaru, która odzwierciedla promieniowanie podczerwone występujące w urządzeniach podczas ich pracy. Pomiar jest bezkontaktowy, co za tym idzie, nie wymaga ingerencji w struktury elektryczne. Pomiar termowizyjny ukazuje różnicę temperatur wśród przewodów, aparatów i złącz. Wykrycie jakiegokolwiek odstępstwa od normy wiąże się ze zleceniem działań naprawczych. Prowadzenie działań prewencyjnych pozwala uniknąć groźnych uszkodzeń urządzenia, czy nawet pożaru.

Przeglądy termowizyjne powinny być wykonywane cyklicznie, tak samo jak inne przeglądy techniczne. Badanie instalacji powinno się odbywać podczas standardowej pracy zakładu, czyli na obciążeniu prądu znamionowego wynoszącym minimum około 30-40%. Wyniki badania termowizyjnego powinny zostać przedstawione w postaci specjalnego raportu, który zawiera swój niepowtarzalny numer, tytuł, nazwę i adres wykonawcy badania, datę i miejsce badania, nazwę i adres klienta oraz wyniki badania.

W skład protokołu badania termowizyjnego zalicza się: opis wykrytych połączeń o podwyższonej temperaturze, dokładny pomiar temperatury badanego elementu, raport o prawidłowości/nieprawidłowości obciążeń prądowych danego urządzenia, a także dokładne wypunktowanie wykrytych usterek, wraz z propozycją likwidacji każdej z nich.

Badanie termowizyjne urządzeń jest stale niedocenianą metodą. Jednakże, ubezpieczyciele coraz częściej wymagają aktualnych przeglądów termowizyjnych maszyn, czy też instalacji elektrycznych. Warto pamiętać, że nie każdy pracownik może takie badanie wykonać. Operatorzy kamer termowizyjnych muszą spełniać określone kwalifikacje, m.in. posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie elektroenergetyki lub mechatroniki. Badanie do celów ubezpieczeniowych musi zostać przeprowadzone przez osobę niezależną i neutralną dla wszystkich stron. Zatem, badania nie może wykonywać pracownik zakładu ani pracownik ubezpieczyciela.

Zobacz: https://term-os.pl/